Αναφέρεται στις επιστημονικές βάσεις της ενεργειακής ιατρικής και παρέχει τις βασικές εκείνες γνώσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή κάθε τύπου ενεργειακών θεραπειών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ :  

 • Ύλη και ενέργεια

 • Νόμοι των δονήσεων

 • Ενεργειακή φύση του ανθρώπου

 • Σύγχρονη ιατρική και βιοενέργεια

 • Επιστημονικές έρευνες για την ενεργειακή φύση του ανθρώπου και τις δυνατότητες θεραπευτικών εφαρμογών

 • Η Ενεργειακή Ιατρική – Η νέα εξέλιξη της ιατρικής

 • Ολιστική ανθρωπολογία

 • Συμπαντική ενέργεια

 • Αύρα και βιοενέργεια

 • Αιθερικό σώμα και ενεργειακά κέντρα

 • Κατηγορίες ενεργειακών θεραπειών

 • Προετοιμασία – Προστασία ενεργειακού θεραπευτή

 • Ενεργειακή συνεδρία