Ποιους αφορά Όλους όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τις συνδυασμένες θεραπευτικές –ενεργειακής φύσεως- ιδιότητες των κρυστάλλων και των αιθερίων ελαίων. Δεν απαιτούνται γνώσεις αρωματοθεραπείας ή κρυσταλλοθεραπείας.


Περιεχόμενο
Βασικές αρχές της ενεργειακής φύσης του ανθρώπου (ενεργειακά σώματα, αύρα, ενεργειακά κέντρα)
Βασικές αρχές ενεργειακής ιατρικής
Στοιχεία ορυκτολογίας (πετρώματα, ορυκτά, πολύτιμοι λίθοι). 
Φυσικοχημικές και ενεργειακές ιδιότητες των κρυστάλλων.
Βασικά μέσα άσκησης της κρυσταλλοθεραπείας (μασαζοκρύσταλλοι, εκκρεμές, κρυσταλλικές σφαίρες κλπ)
Εφαρμογές των κρυστάλλων στην καθημερινή ζωή
Παρουσίαση των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων κρυστάλλων
Βασικές αρχές αρωματοθεραπείας
Ενεργειακές ιδιότητες των αιθερίων ελαίων
Θεραπείες με κρυστάλλους και αιθέρια έλαια
Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις.