Η IFPA είναι το Διεθνές Ίδρυμα Επαγγελματιών Αρωματοθεραπευτών.  Τελειότητα στην Αρωματοθεραπεία.

Επισκεφθείτε για περισσότερες πληροφορίες το www.ifparoma.org .