Η πιστοποίηση OKO-TEST αναφέρεται σε Ανεξάρτητο Γερμανικό Ίδρυμα Αξιολόγησης Καταναλωτικών Προϊόντων.

Επισκεφθείτε για περισσότερες πληροφορίες το www.oekotest.de.